Thảo luận - Trợ giúp

Xin chào!

 Diễn đàn thảo luận - trợ giúp của Giặt ủi 247 là nơi khánh hàng cùng với cộng đồng có những sở thích và những mối quan tâm chung, nhất là về các dịch vụ - sản phẩm của 247. Chia sẻ, thảo luận về các nội dung còn nhiều vướng mắc. Nêu ý tưởng kinh doanh mới, hợp tác - giới thiệu dịch vụ & sản phẩm của bạn và cùng nhau đưa ra giải pháp về những mối quan tâm chung ngày một tốt hơn.