Thị trường giặt ủi

Kinh nghiệm có được thì thị trường giặt ủi Việt Nam đang có tốc độ phát triển nhanh trong 3 năm trở lại đây. 

  • Theo một thống kê chưa đầy đủ của đơn vị nghiên cứu thị trường (SIS), toàn Việt Nam có khoảng 17.316 (số liệu năm 2022 theo SIS) cửa hàng giặt ủi dân sinh với hơn 60% mở mới trong 3 năm qua và trong đó hơn 96% là các hộ kinh doanh tự phát với quy mô nhỏ lẻ, cung cấp dịch vụ giặt ủi ở mức cơ bản.
  • Thông tin từ Bộ Công Thương vào tháng 5/2022, thị trường giặt sấy chuyên nghiệp tại Việt Nam ước đạt 205 triệu USD mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng 5.86%, vượt xa mức trung bình Châu Á và thế giới là 3,5%. 

Giặt ủi và thị trường

Tóm tắt chung lại, Thị trường giặt ủi tại Việt nam có tốc độ tăng trưởng nhanh thuộc top Châu Á và thế giới trong thời gian tới, đây là tín hiệu tiềm năng cho bạn nếu tham gia vào thị trường để có thể kinh doanh giặt ủi.

Tham gia khảo sát thị trường giặt ủi và thiết bị tiêu dùng của SIS (International Research) tại đây

Xem thêm về Giặt ủi 247

Nghiên cứu thông tin thị trường giặt ủi - giặt là

Trước khi mở tiệm giặt ủi hay kinh doanh bất cứ loại hình gì thì bước đầu tiên ban đầu phải là nghiên cứu thị trường, cụ thể ở đây là thị trường giặt ủi, nghành giặt ủi làm sạch tại Việt Nam

Rating
1 0

Hãy đăng nhập và để lại bình luận bạn nhé!

Tài nguyên bổ sung
Join Course to access resources