Giặt hấp (Giặt Khô) như thế nào?

Giặt hấp (Giặt Khô) như thế nào?

Giặt hấp là gì? tại sao gọi là "Giặt hấp, Giặt khô"

Điểm khác nhau giữa giặt hấp và cách giặt thông thường như thế nào?

Cùng 247 tìm hiểu về Giặt hấp - Giặt khô

Người phụ trách 247 LaunDry
Cập nhật gần nhất 23/08/2022
Thời gian hoàn thành 1 phút
Thành viên 0
Video Giặt khô - giặt hấp

Giặt khô (giặt hấp) là quá tình làm sạch, vệ sinh quần áo, đồ vải đã qua sử dụng mà không cần dùng nước hay các chất lỏng thông thường để giặt (không giống như cách chúng ta giặt đồ tại nhà) vì thế mới có tên gọi là "Giặt Khô".

Giặt hấp dùng cơ chế hơi nước hòa cùng với hóa chất (dung môi) đặc biệt để làm sạch vết bẩn. Do một số chất liệu của 1 số sản phẩm thời trang không thể sử dụng cách giặt thông thường (các sợi vải đặc biệt sẽ bị xô lệch khi ở trong môi trường trạng lỏng) do vậy cần bảo quản vệ sinh bằng cách giặt hấp (hay còn gọi là giặt khô này).

Video Giặt khô - giặt hấp
Xem trước

Giặt khô (giặt hấp) là quá tình làm sạch, vệ sinh quần áo, đồ vải đã qua sử dụng mà không cần dùng nước hay các chất lỏng thông thường để giặt (không giống như cách chúng ta giặt đồ tại nhà) vì thế mới có tên gọi là "Giặt Khô".

Giặt hấp dùng cơ chế hơi nước hòa cùng với hóa chất (dung môi) đặc biệt để làm sạch vết bẩn. Do một số chất liệu của 1 số sản phẩm thời trang không thể sử dụng cách giặt thông thường (các sợi vải đặc biệt sẽ bị xô lệch khi ở trong môi trường trạng lỏng) do vậy cần bảo quản vệ sinh bằng cách giặt hấp (hay còn gọi là giặt khô này).