Ký hiệu giặt ủi và chăm sóc trên quần áo mà bạn nên biết (LaunDry Symbols)

Ký hiệu giặt ủi và chăm sóc trên quần áo mà bạn nên biết (LaunDry Symbols)

Giặt ủi và những ký hiệu chỉ dẫn cách chăm sóc - vệ sinh được nhà sản xuất gắn lền quần áo mà bạn nên biết!

Rating: 5.0 ( 2 ratings )

Phụ trách 247 LaunDry
Cập nhật gần nhất 19/03/2023
Thời gian hoàn thành 5 phút
Thành viên 2
giặt ủi laundry symbol ký hiệu ý nghĩa
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!

Mỗi ký hiệu (Laundry Symbols) được gắn lên quần áo của bạn đều có một ý nghĩa nhất định. Ký hiệu (nhãn) giặt ủi là những chỉ dẫn của nhà sản xuất nhằm hướng dẫn bạn cách thức chăm sóc, giặt ủi, làm sạch và bảo quản tốt nhất đối với món đồ đó.

Sau đây là ý nghĩa một số ký hiệu mà chúng ta thường bắt gặp trên quần áo, hãy tham khảo ý nghĩa từng ký hiệu mà chúng tôi liệt kê tại Clip này!


Tham khảo tư liệu tại về Ký nhãn hiệu giặt ủi tại 247

https://giatui247.vn/blog/tin-tong-hop-2/giai-nghia-ky-hieu-thuong-uoc-su-dung-khi-giat-ui-laundry-symbols-12


Các ký hiệu giặt ủi (Giặt là) thường gặp và ý nghĩa của chúng
Xem tất cả
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!
Xem trước

Mỗi ký hiệu (Laundry Symbols) được gắn lên quần áo của bạn đều có một ý nghĩa nhất định. Ký hiệu (nhãn) giặt ủi là những chỉ dẫn của nhà sản xuất nhằm hướng dẫn bạn cách thức chăm sóc, giặt ủi, làm sạch và bảo quản tốt nhất đối với món đồ đó.

Sau đây là ý nghĩa một số ký hiệu mà chúng ta thường bắt gặp trên quần áo, hãy tham khảo ý nghĩa từng ký hiệu mà chúng tôi liệt kê tại Clip này!


Tham khảo tư liệu tại về Ký nhãn hiệu giặt ủi tại 247

https://giatui247.vn/blog/tin-tong-hop-2/giai-nghia-ky-hieu-thuong-uoc-su-dung-khi-giat-ui-laundry-symbols-12