Ký hiệu giặt ủi (LaunDry Symbols)

Ký hiệu giặt ủi (LaunDry Symbols)

150 Nơ Trang Long TPHCM, VietNam

Xem ý nghĩa các ký hiệu, chỉ dẫn cách chăm sóc - vệ sinh và giặt ủi được nhà sản xuất gắn lền quần áo

Rating: 5.0 ( 2 ratings )

Phụ trách 247 LaunDry
Cập nhật gần nhất 19/03/2023
Thời gian hoàn thành 5 phút
Thành viên 2
giặt ủi laundry symbol ký hiệu ý nghĩa
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!

Ý nghĩa ký hiệu giặt ủi (Laundry Symbols)

Mỗi ký hiệu (Laundry Symbols) được gắn lên quần áo của bạn đều có một ý nghĩa nhất định. Ký hiệu (nhãn) giặt ủi là những chỉ dẫn của nhà sản xuất nhằm hướng dẫn bạn cách thức chăm sóc, giặt ủi, làm sạch và bảo quản tốt nhất đối với món đồ đó.

Video sau đây giải thích ý nghĩa một số ký hiệu mà chúng ta thường bắt gặp trên quần áo, hãy tham khảo ý nghĩa từng ký hiệu mà chúng tôi liệt kê tại Clip này!


Tham khảo tư liệu tại về Ký nhãn hiệu giặt ủi tại 247

https://giatui247.vn/blog/tin-tong-hop-2/giai-nghia-ky-hieu-thuong-uoc-su-dung-khi-giat-ui-laundry-symbols-12


Các ký hiệu giặt ủi (Giặt là) thường gặp và ý nghĩa của chúng
Ý nghĩa các ký hiệu giặt ủi (giặt là) trên quần áo của bạn!

Ý nghĩa ký hiệu giặt ủi (Laundry Symbols)

Mỗi ký hiệu (Laundry Symbols) được gắn lên quần áo của bạn đều có một ý nghĩa nhất định. Ký hiệu (nhãn) giặt ủi là những chỉ dẫn của nhà sản xuất nhằm hướng dẫn bạn cách thức chăm sóc, giặt ủi, làm sạch và bảo quản tốt nhất đối với món đồ đó.

Video sau đây giải thích ý nghĩa một số ký hiệu mà chúng ta thường bắt gặp trên quần áo, hãy tham khảo ý nghĩa từng ký hiệu mà chúng tôi liệt kê tại Clip này!


Tham khảo tư liệu tại về Ký nhãn hiệu giặt ủi tại 247

https://giatui247.vn/blog/tin-tong-hop-2/giai-nghia-ky-hieu-thuong-uoc-su-dung-khi-giat-ui-laundry-symbols-12