Tẩy trắng - Làm mới khăn Tắm

20.000 ₫ 20000.0 VND 20.000 ₫

20.000 ₫

(0 ₫ / kg)
  • Dịch vụ cung cấp
  • Danh mục khách hàng
  • Đóng gói thành phẩm
  • Đơn vị tính giá thành

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 2-3 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Thông tin dịch vụ cung cấp

Danh mục khách hàng Khách sạn - Nhà hàng hoặc Spa - Fitness
Dịch vụ cung cấp Tẩy trắng - làm mới
Đóng gói thành phẩm Xếp lớp
Đơn vị tính giá thành Kg