Giặt Khăn Spa

12.500 ₫ 12500.0 VND 12.500 ₫

12.500 ₫

(0 ₫ / kg)
  • Dịch vụ cung cấp
  • Danh mục khách hàng
  • Đóng gói thành phẩm
  • Đơn vị tính giá thành

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 2-3 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Thông tin dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cung cấp Giặt Sấy hoặc Tẩy trắng - làm mới
Danh mục khách hàng Spa - Fitness
Đóng gói thành phẩm Xếp lớp
Đơn vị tính giá thành Kg