Giặt đồ bảo hộ (Jumpsuit)

25.000 ₫ 25000.0 VND 25.000 ₫

25.000 ₫

(0 ₫ / Cái)
  • Dịch vụ cung cấp
  • Danh mục khách hàng
  • Đóng gói thành phẩm
  • Đơn vị tính giá thành

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 2-3 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Thông tin dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cung cấp Giặt Sấy
Danh mục khách hàng Công ty - Tổ chức
Đóng gói thành phẩm Xếp lớp
Đơn vị tính giá thành Cái (Chiếc)