Giặt Chăn Mền

65.000 ₫ 65000.0 VND 65.000 ₫

40.000 ₫

(0 ₫ / Cái)
  • Dịch vụ cung cấp
  • Danh mục khách hàng
  • Đóng gói thành phẩm
  • Kích thước
  • Đơn vị tính giá thành

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 2-3 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Thông tin dịch vụ cung cấp

Kích thước Lớn hoặc Dày (từ 0,5 -> 1,5cm) hoặc Rất dày ( từ 1,5 -> 2,5cm)
Dịch vụ cung cấp Giặt Sấy
Danh mục khách hàng Cá nhân - Gia đình
Đóng gói thành phẩm Đóng bọc Nilon
Đơn vị tính giá thành Cái (Chiếc)