Giặt Gấu Bông (Thú bông)

85.000 ₫ 85000.0 VND 85.000 ₫

10.000 ₫

(0 ₫ / Cái)
  • Dịch vụ cung cấp
  • Đóng gói thành phẩm
  • Kích thước
  • Đơn vị tính giá thành
  • Dịch vụ nhanh

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 2-3 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Thông tin dịch vụ cung cấp

Chi tiết dịch vụ
Kích thước Big Size hoặc Nhỏ hoặc Lớn
Dịch vụ cung cấp Giặt Sấy
Đóng gói thành phẩm Đóng bọc Nilon
Đơn vị tính giá thành Con
Dịch vụ gia tăng khác
Dịch vụ nhanh Normal Service hoặc Express LaunDry