Giặt Sấy Quần Áo
5.000 ₫ 5.000 ₫ 5000.0 VND
Giặt lấy liền (Giặt ướt) triển khai tại các Pos (Tiệm giặt ủi) của 247.
Giặt Sấy Chăn Mền (Kg)
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Giặt Sấy Chăn Mền (Cái/chiếc)
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Giặt Gấu Bông
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Giặt Sấy Đồng Phục Jumpsuit
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Giặt Ủi Linen Khách Sạn
17.000 ₫ 17.000 ₫ 17000.0 VND
Giặt Sấy Áo Ghế Khăn Trải Bàn
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Giặt Ủi Đồng Phục
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Giặt Sấy Chăn Ga (Khách Sạn)
12.000 ₫ 12.000 ₫ 12000.0 VND
Giặt Ủi Lễ Phục
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
Giặt Ủi Màn Cửa (Rèm Cửa)
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Giặt Sấy Ruột Mền
65.000 ₫ 65.000 ₫ 65000.0 VND
Giặt Topper
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
Giặt Ruột Gối (Gối nằm)
20.000 ₫ 20.000 ₫ 20000.0 VND
Giặt BaLo - Túi Xách
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND