Kênh Livechat giatui247.vn

Thống kê

Mặt vui vẻ

100.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

0.0 %

The 2 phản hồi cuối cùng

giatui247.vn / 96 giatui247.vn / 6

Nhóm

247 LaunDry
247 LaunDry
Tuyệt vời 100.0%
Bình thường 0.0%
Tệ 0.0%