Giặt sấy Chăn Mền

17.000 ₫ 17000.0 VND 17.000 ₫

17.000 ₫

(0 ₫ / kg)
  • Dịch vụ cung cấp
  • Danh mục khách hàng
  • Đóng gói thành phẩm
  • Kích thước
  • Đơn vị tính giá thành
  • Dịch vụ nhanh

Sự kết hợp này không tồn tại.

Điều khoản và Điều kiện
Hoàn tiền trong 2-3 ngày
Giao hàng: 2-3 ngày làm việc

Thông tin dịch vụ cung cấp

Chi tiết dịch vụ
Dịch vụ cung cấp Giặt Sấy
Danh mục khách hàng Cá nhân - Gia đình
Đóng gói thành phẩm Xếp lớp
Kích thước Nhỏ
Đơn vị tính giá thành Kg
Dịch vụ gia tăng khác
Dịch vụ nhanh Normal Service hoặc Express LaunDry