Vị trí tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Hãy tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội học hỏi tuyệt vời, phát triển và trở thành một phần của đội ngũ xuất sắc.

Về chúng tôi

247 LaunDry Team

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm, dịch vụ đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm, dịch vụ tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề của bạn.